Premis Literaris El Verger

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’El Verger, conjuntament amb el Consell Cultural d’El Verger i la MACMA, amb l’objectiu de fomentar la creativitat i la creació literària del nostre poble i de la nostra zona, tant a nivell comarcal, provincial com autonòmic, presenten les bases dels Premis Literaris El Verger 2020.

XI Premis de Relat Curt
Mestre Tomàs EspíIV Premis de Poesia
Vicent Carrió

1. Categories i participants


● La temática en totes les categories serà lliure i escrita en Valencià, tant per a relats curts com per a poesia.

● Cat. Adulta
(majors de 18 anys)
● Cat. Juvenil
(entre 8 i 17 anys)
● Cat. Local Adulta
(majors de 18 anys i empadronats al poble d’El Verger)

● Els autors poden participar amb una obra en les dues modalitats però sols en una única categoria.

2. Requisits i presentació


● Les obres han de ser originals i inèdites, així com no premiades en altres certàmens o premis.

● Presentar en format DIN A4, amb lletra Times New Roman tamany 12pt i interlineat normal.


Relat Curt

● Extensió mínima de 300 paraules i màxima de 1500.

Poesia

● Les poesies hauran de tindre una extensió d’entre 12 i 80 versos, amb un o més poemes.

● Cada poema haurà de tindre un mínim de 6 versos.

● Termini de presentació d’obres
fins el dia 3 d’abril de 2020 a les 15:00 hores.
Ampliem el termini fins el 15 de maig.

Com presentar l’obra:

Cada obra es presentarà en un sobre tancat on deurà figurar:

● Títol del relat o poemari

● Categoria en la qual es participa

Les obres es podran presentar de la següent manera:


1.- Presencialment

En sobre tancat al mateix Ajuntament d’El Verger.


2.- Correu postal

Ajuntament d’El Verger
C/ Cervantes, 10
03770 El Verger (Alacant)

> Descarregar. Plantilla Adreça (PDF/Word)

En l’interior del sobre haurà de figurar:

● Dades de contacte
● Una fotocòpia del DNI
● L’obra participant

> Descarregar. Plantilla Dades de contacte (PDF/Word)


3.- Electrònicament

● Enviant l’obra a la direcció de correu
info@premisliterariselverger.com
i especificant el següent:


Assumpte del correu:
Premis Literaris El Verger 2020

Cos del correu:

● Dades de contacte
(Nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic...)
● Una fotocòpia del DNI
● Adjuntar en PDF l’obra participant
● Títol del relat o poemari
● Categoria en la qual es participa

3. Jurats


● Hi haurà un jurat per cadascuna de les modalitats que serà nomenat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’El Verger.

● Aquest jurat estarà integrat per persones de reconegut prestigi tant en l’àmbit literari com cultural.

● Si en la deliberació prèvia a la votació es considera que cap de les obres presentades no té la qualitat suficient, els premis podran declarar-se deserts, sempre que en el jurat hi haja majoria en aquest aspecte.

● Els premis no podran ser compartits. En qualsevol circumstància, la resolució del jurat serà inapel·lable.

4. Fallida i premis


● El lliurament dels premis serà el dia 19 de juny a la Torre dels Ducs de Medinaceli a les 19:00 hores. Si hi haguera algun canvi es comunicarà a tots els participants amb l’antelació necessària.

● Cat. Adulta
(300€)

● Cat. Juvenil
(Lots de llibres de la MACMA)

● Cat. Local Adulta
(300€)

* Totes i tots els guanyadors estaran obsequiats amb el trofeu dels premis i el premi de cada modalitat.

5. Altres disposicions per als autors


● Els autors guanyadors es comprometen a fer l’ús que estimen oportú de l’obra guanyadora sempre que conste la llegenda següent: “Obra guanyadora XI Premis de Relats Curts Tomàs Espí d’El Verger” o “Obra guanyadora IV Premis de Poesia Vicent Carrió d’El Verger.

● A més a més, atorguen el seu consentiment sense cap contraprestació econòmica perquè la Regidoria de Cultura d’El Verger publique les obres participants dels premis i puga fer ús de les mateixes com a promoció literària.

● Els i les guanyadores de qualsevol modalitat sí podran presentar-se de nou en les pròximes edicions del Premi, sense cap tipus de distinció.

● Per altra banda, qualsevol fet no previst en aquestes bases, o dubte sobre la interpretació de les mateixes, serà resolt a criteri de l’organització i el jurat de cada modalitat.

● Per últim, la participació en el premis implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases esmentades anteriorment.

XI Premis de Relat Curt Mestre Tomàs Espí
IV Premis de Poesia Vicent Carrió
© Ajuntament d’El Verger | 96 575 01 25 | C/ Cervantes, 10 | 03770 El Verger | Marina Alta | Alacant
info@premisliterariselverger.com
aquenohaywebs.es